Isontuvan Tila

140px-poytya.sijainti.suomi.2009.svg.png

Isontuvan tila

Isontuvan tila on ollut Simolan suvun hallussa 1900-luvun alkupuolelta asti. Se sijaitsee Pöytyän Karinaisissa, Mäenpään kylässä.

Tilallamme on noin 45 lypsylehmää, noin 25 "teinilehmää" eli hiehoa ja noin 15 alle puolen vuoden ikäistä vasikkaa. Lypsyyn mahtuu kerrallaan enimmillään 43 lehmää. Tuotamme maitoa noin 400 000 litraa vuodessa, jäätelön valmistukseen käytämme siitä noin prosentin ja loput maidosta noutaa Valion maitoauto joka toinen päivä -ne siis jalostuvat Valion meijerissä herkullisiksi, kotimaisiksi maitotuotteiksi.

Tilalla on omaa peltoa reilu 40 hehtaaria, omaa metsää noin 80 hehtaaria ja lisäksi vuokra- ja hoitopeltoja noin 100 hehtaaria. Peltomme ovat olleet luomuviljelyksessä jo useamman vuoden. Emme siis käytä lehmiemme ruoan ja myymämme viljan kasvattamiseen torjunta-aineita saatika keinotekoisia lannoitteita; karjanlanta riittää ja sen määrä on oikein sopiva oman viljelymme tarpeisiin. Intressimme on pitää metsä metsänä ja pelto peltona, huolehtia niistä luonnolle hellävaraisin menetelmin jotta niiden eliöstöillä on hyvä olla.

Tilallemme on perustettu perinnebiotooppilaitumia; jokirantalaidunta jossa nuorkarja laiduntaa kesäisin ja jaloittelee lähes ympäri vuoden sekä suuri metsälaidun jossa nuorkarja laiduntaa kesäisin. Näin tuemme luonnon monimuotoisuutta ja arvokasta perinnemaisemaa.

Alla linkki tällaisen laidunnuksen hyödyistä.


Lypsylehmämme eivät ole toistaiseksi luomutuotannossa, koska emme ole saaneet rahoitusta yli 70-vuotiaan parsinavettamme muuttamiseksi kaikille (sekä ihmisille että eläimille) miellyttävämmäksi työympäristöksi, kestokuivikepihatoksi. Maidontuotannon siirtäminen luomuun ja eläinten vapaa liikkuminen ovat meille ensiarvoisen tärkeä tulevaisuuden tavoite, josta pidämme edelleen kiinni. Eläinten hyvä ja yksilöllinen kohtelu sekä hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Yrityksemme on pieni perheyritys, ja jäätelömme on rakkaudella valmistettua ja käsin pakattua lähiruokaa. Suuret tuotantomäärät eivät ole meille tällä hetkellä mahdollisia mutta se minkä pystymme tekemään, on tehty suurella sydämellä!

jaatelo_020.jpg

jaatelo_029.jpgjaatelo_041.jpg


Yrittäjät

me.jpg

Isontuvan Jäätelö Oy:n perustajat Elina ja Ville Simola.

Perheeseen kuuluvat myös Eetu Simola, s. 2001, Emilia Simola, s. 2009 sekä Ilona Simola, s. 2011.